Indsamling - CARE

Indsamling

CARE Danmarks indsamlinger foregår i overensstemmelse med Indsamlingsnævnets regler for god indsamlingsskik.

Indsamlingerne foregår gennem print-, digitale-, hvervning- og virksomheds aktiviteter.

På print foregår indsamlingen gennem Directmails og annoncer. CAREs Digitale indsamlingsaktiviteter foregår gennem indsamlingsaktiviteter på SMS, web og gennem indsamlingsevents som eksempelvis Danmarks Indsamlingen. Indsamling gennem hvervning foregår gennem telemarketing og Face to Face hvervning på gaden, og indsamling gennem virksomheds aktiviteter foregår gennem forskellige typer af samarbejder og partnerskaber med virksomheder.

Formål med indsamlingen

Midlerne CARE indsamler, anvendes til fordel for CARE Danmarks programvirksomhed i vores ni indsatslande i Asien og Afrika. De indsamlede midler må ikke uden Indsamlingsnævnets tilladelse anvendes til andet formål.

Årsregnskab

Da CARE Danmark er godkendt til af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, skal der indsendes årsregnskab med beretning og erklæring til Indsamlingsnævnet senest 6 måneder efter hvert kalenderårs udløb. Her kan du læse CARE Danmarks seneste årsregnskab.

 

Vil du være en del af teamet?

Bliv kampagnemedarbejder hos CARE Danmark