Retningslinier for telemarketing - CARE Danmark

Retningslinjer for telemarketing

CARE Danmarks telemarketing bygger på principperne for god indsamlingsskik i overensstemmelse med ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, dansk etik og moral og gældende dansk lovgivning. Disse etiske retningslinjer gælder telemarketingarbejdet i CARE Danmark herunder vores eksterne samarbejdspartnere.

Hvem ringer?
Hos CARE Danmark benytter vi os af et eksternt telemarketings bureau med medarbejdere, der uddannet til at varetage deres hverv og er velinformerede om organisationens formål og dens virke, herunder særligt om anvendelsen af de indsamlede midler samt de etiske retningslinjer for telemarketing.

Medarbejderne er indforstået med, at de har tavshedspligt, og at tavshedspligten gælder både under ansættelse og efter fratrædelse.

Hvem ringer vi til?
Vi tilstræber ikke at ringe til privatpersoner, som har frabedt sig telefonisk henvendelse eller personer, der så vidt det kan vurderes, ikke er myndige eller i stand til at tage ansvar for egne handlinger.

Hvis adspurgt fortæller vi dem, vi ringer til, hvordan de er udvalgt og hvilke kriterier, der ligger til grund for udvælgelsen, for eksempel ud fra tidligere kontakt eller segmentering.

Hvilke krav stiller vi til samtalen?

  • Alle samtaler indledes med en præsentation af, hvem der ringer og formålet med opkaldet.
  • Ethvert ønske om at afbryde en samtale bliver accepteret.
  • Afslag bliver accepteret og alle samtaler afsluttes på en høflig og respektfuld måde.
  • At der gives korrekt og fuldkommen information om alle relevante forhold.

Hvis den opkaldte vurderes at være interesseret, indhentes relevante oplysninger til brug for indgåelse af aftale og betalingsordning. Ved indgåelse af aftaler sikrer det, at den opkaldte får korrekt og fuldkommen information om aftalen, herunder om betalingsforhold, fortrydelsesret og tilknytningsforhold og efterfølgende kommunikation med organisationen. For at sikre dette, opsummeres alle aftalepunkter ved opkaldets afslutning.

Hvis adspurgt, oplyses navn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen der har foretaget opkaldet.

Hvordan håndterer vi de oplysninger, vi indhenter?
Alle oplysninger i henhold til betalingsaftalen bruges i relation til det formål, hvortil de er indsamlet og bliver til enhver tid behandlet fortroligt og i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven.

Hvordan håndterer vi klagemål?
Vi følger alle klagemål op.

CARE Damarks etiske retningslinjer
På gaden
I telefonen
I programlandene
Frivillige

Læs mere om CARE i telefonen

Derfor ringer CARE til dig

Læs mere om CARE Danmarks arbejde

Her arbejder CARE

Sådan arbejder CARE