I Programlandene - CARE Danmark

I programlandene

CARE arbejder tæt sammen med lokale partnere i programlandene. På den måde sikrer vi, at arbejdet sker på de lokales præmisser, og at resultatet er bæredygtigt. Men det indebærer en risiko i verdens fattigste lande, hvor vores lokale partnere ikke har en lang uddannelse og regnskabserfaring. Derfor kan de have svært ved at leve op til vores mange krav om dokumentation og rapportering.

CARE uddanner alle nye partnere, men det er ikke altid nok. Kræver vi for meget af vores partnere, kan vi slet ikke arbejde der, hvor der er allermest brug for vores hjælp.

CARE Danmark er en af de humanitære organisationer, der har en rammeaftale med Danida. Derfor indberetter CARE Danmark alle mistanker om uregelmæssigheder i håndteringen af rammemidler til Danida.

Uregelmæssigheder kan handle om mangelfuld dokumentation for udgifter fra CAREs partnere i ulandene, eller det kan handle om decideret svindel med de danske bistandskroner.

CARE Danmark ønsker at have en gennemsigtigt organisation, derfor lægger vi alle sager om uregelmæssigheder, mangelfuld dokumentation og svindel med bistandskroner på hjemmesiden. Det giver overblik over et emne, der fylder meget i debatten om ulandsbistand, men som heldigvis er en sjælden sørgelig forekomst.

Læs mere om CARE Danmarks etiske retningslinjer i programlandene:
CAREs principper imod korruption
CARE Danmarks procedurer imod korruption
CARE Danmarks holdning til korruption
Konkrete sager om korruptionsmistanke