Gadehvervning - CARE Danmark

Gadehvervning

Som humanitær organisation er CARE forpligtet til at holde indsamlingsudgifter så lave som muligt, og gadehvervning er den bedste og mest effektive måde at nå ud til folk på.

Formålet for CARE er til dels at hverve nye medlemmer, som kan give den faste støtte, der er nødvendig, for at CARE kan lave langsigtede udviklingsprojekter. Den anden vigtige grund til at have kampagnemedarbejdere på gaden er at udbrede kendskabet til CAREs arbejde.

‘Med vores team af imødekommende og engagerede kampagnemedarbejdere håber CARE at nå ud til mange flere danskere med budskabet om, at det kan betale sig at hjælpe verdens fattige til bedre at kunne klare sig selv, når de rammes af tørke eller oversvømmelser, ‘ siger CARE Danmarks fundraisingchef Sisan Bové.

CARE Danmarks team af kampagnemedarbejdere er ansat i organisationen og ikke hyret gennem et bureau. CARE Danmark uddanner teamet løbende og evaluerer indsatsen for at sikre kvalitet og etik i arbejdet.

CARE er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, som har udarbejdet de etiske retningslinjer for gadehvervning. Blandt andet skal kampagnemedarbejderne acceptere afslag og afslutte enhver dialog på en høflig og respektfuld måde. De må ikke foretage handlinger på gaden, som kan virke anstødelige eller overfusende og må ikke benytte sig af manipulation i hvervningen.

Alle oplysninger, som knytter sig til den hvervede, bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Læs CARE Danmarks etiske retninglinjer for gademedarbejdere

CARE Damarks etiske retningslinjer
På gaden
I telefonen
I programlandene
Frivillige

Vil du være en del af teamet?

Bliv kampagnemedarbejder hos CARE Danmark

Læs mere om CARE Danmarks arbejde

Her arbejder CARE

Sådan arbejder CARE

Få mere information om at blive en del af CAREs team på gaden

Sisan Bove
Tlf: 35 200 100
sbove@care.dk