Det gør vi - CARE

Topbare_2016

Det gør vi

Hjælp til selvhjælp

CARE Danmark hjælper fattige mennesker i 10 lande i Afrika og Asien til bedre at kunne tage hånd om deres eget liv. Millioner af mennesker er udfordret af klimaforandringer. Mange fattige står på sidelinjen af den økonomiske udvikling og ser på. Og andre steder oplever mennesker, at deres ret til jord bliver bliver taget fra dem af magtfulde virksomheder eller korrupte myndigheder.
Det er disse mennesker, vi arbejder for.

CARE Danmark er en selvstændig del af en af verdens største hjælpeorganisationer – CARE. Vi arbejder bevidst mest med langsigtet udvikling. Der er klart brug for nødhjælp til flygtninge og ofre for katastrofer. Men i CARE Danmark har vi valgt at koncentrere arbejdet om at forhindre, at fattige mennesker bliver til flygtninge – og om at forebygge nogle af fremtidens katastrofer.

Alle har ret til mad

CARE Danmarks arbejde sikrer mad på bordet hos tusindvis af fattige familier i Afrika og Asien. for vi mener, at Alle har ret til mad.

Men vi uddeler hverken sække med ris eller energikiks. Det er for kortsigtet.

Vi arbejder derimod med hjælp til selvhjælp, så landmænd og -kvinder bliver i stand til at arbejde sig selv og deres familier ud af fattigdom. Det giver håb om en bæredygtig fremtid, hvor mange flere selv kan skaffe mad på bordet og få opfyldt retten til mad.

3 områder er særligt vigtige for CARE Danmarks arbejde. Det er muligheden for at tilpasse sig klimaet, retten til jord og adgang til marked. Du kan læse mere om de tre områder her:

1) Klimaforandringer udfordrer fattige

Tørke og oversvømmelser ødelægger hvert år høsten for stadig flere småbønder i verdens fattigste lande. Synderen hedder klimaforandringer – og resultatet er, at fattige mennesker sulter. CARE Danmark er dygtige til at hjælpe fattige bønder til bedre at kunne håndtere det ændrede klima.

Det kan handle om ret enkle ting som nye afgrøder, som kan klare sig bedre i de nye vejrforhold, eller måder at gemme vand til tørre perioder. Men det handler også om at gøre fattige familier mindre sårbare over for klimaforandringer – blandt andet ved at satse på flere forskellige former for indtægter, hvis høsten skulle slå fejl.

Læs mere om klimatilpasning

2) Adgang og retten til jord

Mange fattige er dybt afhængige af deres jord, som både leverer mad på bordet og penge på lommen. Mange fattige er også udfordret af regeringer eller store virksomheder, der ikke tager de fattiges ret til jord eller adgang til vand alvorligt.

Derfor arbejde CARE Danmark med at give fattige en stærkere stemme og sætte dem i stand til at forsvare deres rettigheder. Det gælder i forhold til jord, men også i forhold til forurening fra virksomheder, ulovlig skovhugst eller minedrift. Vi arbejder altid gennem lokale organisationer, der kender de lokale forhold og sikrer forandring.

Læs mere om retten til jord

3) Handel skaber udvikling

Heldidgvis oplever mange fattige lande i Afrika og Asien økonomisk fremgang. Uheldigvis gavner fremgangen ikke alle. Store dele af disse landes fattige befolkning står på sidelinjen – uden at få del i den positive udvikling.

CARE arbejder med at organisere fattige bønder, så de bedre er i stand til at kunne blive en del af økonomien. Vi arbejder for fair priser og etablerer tusindvis af spare-låne grupper, så fattige får mulighed for at låne penge og investere i fremtiden. Og i tæt samarbejde med virksomheder som COOP, Arla og Bestseller laver vi projekter, der både skaber udvikling for fattige mennesker i Afrika og er sund forretning for danske virksomheder.

Læs mere om handel, der skaber udvikling

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde i udviklingslandene, er du velkommen til at kontakte programchef Lisbeth Møller

Læs mere om hvordan CARE Danmark arbejder
Læs mere om hvor CARE Danmark arbejder

Læs mere om CARE Danmarks arbejde i udviklingslandene

cares_arbejde_2016

Læs mere om CARE Danmarks programstrategi

CARE Danmark Program Strategy 2014-2017

DANIDA evaluerer CARE Danmark

Hver år evaluerer DANIDA CARE Danmarks arbejde:

DANIDAs evaluering af CARE Danmark 2013

Bilag til DANIDAs evaluering

CARE Danmarks svar på DANIDA-anbefalinger

Kontakt

LisbethM_1

Lisbeth Møller
Programchef, COO
35 200 100

lmoeller@care.dk