Befolkningens modstandskraft overfor klimaforandringer i Uganda
footer-image.png

De ugandiske skove er en af verdens største CO2-reducerende mekanismer og en betydningsfuld naturressource for store dele af lokalbefolkningen, men skovområderne er blevet mere end halveret de sidste 20 år. Det er derfor vigtigt, at Ugandas naturressourcer og skovområder bliver beskyttet.

Temperaturstigninger, tørkeperioder og oversvømmelser på grund af klimaforandringer er ligeledes med til at øge befolkningens sårbarhed.

Bæredygtig skovforvaltning i Uganda
Header © CARE Uganda. Billede ovenfor © Stine Jessen / CARE

Øget gennemsigtighed

Programmet Strengpo har derfor til formål at styrke befolkningens modstandskraft overfor klimaforandringer og bevare naturområderne i Uganda. 

Vi hjælper lokalsamfundene i Uganda med at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden, når det gælder administration af landets skovressourcer, og vi sørger for, at befolkningen får de rettigheder til blandt andet landets naturressourcer, som de har krav på.

Hurtige fakta

I 2019 blev der opsparet 525.000 kroner af 106 spare-låne-grupper. Det er penge, som grupperne har lånt ud til medlemmerne, som har brugt pengene til eksempelvis at starte små forretninger, købe afgrøder eller betale for deres børns uddannelse. 

Vi introducerer klimasmarte landbrugsmetoder, som er mere modstandsdygtige overfor tørke, og som giver nye indtægtsmuligheder for både flygtninge og ugandere. Derudover hjælper vi lokale myndigheder med at tage højde for klimaforandringernes konsekvenser i deres planer og budgetter.

Støt

Vær med til at red skoven og støtte lokalbefolkningen i Uganda

Giv et bidrag