Nye landbrugsmetoder i Vietnam
footer-image.png

Klimaforandringerne i det sydøstasiatiske Vietnam kan specielt mærkes af småbønderne. Helt konkret falder monsunregnen i Vietnam kraftigere og kraftigere i en kortere periode, og temperaturene ændres uregelmæssigt.

Vejrudsigter er guld værd 

I samarbejde med landbrugsministre, meteorologiske myndigheder, lokale organisationer og bondegrupper, arbejder vi med at udvikle landbrugsmetoder og -systemer, der kan forbedre bøndernes muligheder for at tilpasse sig de skiftende klimaforhold.

Bønder i Vietnam
Ovenfor og header © Jacob Holdt/CARE

Ved at give bønderne adgang til vejrudsigter, der både viser vejret nu og her samt om 3-4 måneder, får bønderne mulighed for at planlægge deres afgrøder på baggrund mængden af nedbør. Derudover giver vejrudsigter klarhed om, hvilken gødnings- eller sprøjteteknik de skal benytte ud fra, hvordan vejret bliver. 

Hvis der eksempelvis er udsigt til kraftig nedbør, bliver bønderne rådet til ikke at gøde eller sprøjte deres afgrøder, da dette skylles væk med regnen. Vejrudsigter er således yderst værdifulde i yderområderne i Vietnam.

Erfaringer og videreudvikling giver resultater

I 2019 påbegyndte vi projektet, Climate Service Menu (CliSM), i Sydøstasien. Projektet er baseret på succesfulde resultater fra tidligere projekter, hvor bønder oplevede større høstudbytte og mindre brug af pesticider og gødning.

20.941
husholdninger var berørt i de tre lokalsamfund

I CliSM-projektet arbejder vi med at udvikle metoder, der på billig og effektiv vis kan levere relevant rådgivning, som er tilpasset klimaforholdene. Det indbefatter eksempelvis forsøg ved brug af mobiltelefoner til at nå bønder, der bor afsides. For at sikre at bønderne også på langt sigt vil have adgang til relevant landbrugsrådgivning, arbejder vi tæt sammen med myndigheder og andre vietnamesiske organisationer, så aktiviteterne kan videreføres uden hjælp fra os.

Støt

Vær med til at uddanne småbønder i klimaforandringer

Giv et bidrag