Nomaders manglende rettigheder i Niger
footer-image.png

Nomadebefolkningen i Niger udgør en femtedel af landets befolkning, og bidrager med 15% til landets BNP-bruttonationalprodukt gennem kødeksport, men klima og manglende rettigheder påvirker deres levevilkår. De må se langt efter uddannelse og sundhedsydelser, fordi de offentlige investeringer ofte går uden om de regioner, hvor de bor.

Klimaforandringerne truer med at gøre nomaderne endnu mere sårbare. Vores program PROGRES støtter lokale organisationers arbejde med at gøre nomadebefolkningens manglende rettigheder til et nationalt anliggende og ikke blot mindretallets problem.

Ret til at bevæge sig

Migration og mobilitet er en fast del af nomadernes livsførelse og den bedste overlevelsesstrategi, når det kommer til at tilpasse sig klimaforandringer i det tørre Sahel-bælte. Men manglen på jord og lovgivning, der sikrer brugsret til græsningsområder for nomadernes vandring, begrænser deres muligheder for at flytte sig.

Når nomaderne ikke kan bevæge sig frit, bliver det også sværere for dem at tilpasse sig klimaforandringerne. Derfor støtter vi de lokale organisationers oplysningsaktiviteter om nomadelovgivning, som beskriver nomadernes ret til at flytte sig rundt og deres måde at leve på. Det skal sikre nomadebefolkningens muligheder for at bevæge sig frit, så de aktivt kan tilpasse sig klimaforandringerne bedst muligt.

Mangel på rettigheder rammer ofte Nigers nomadebefolkning
Header ©Jonathan Bjerg Møller Billede ovenfor © CARE Niger

Politisk pres

Mangel på rettigheder rammer ofte Nigers nomadebefolkning, der udsættes for fysiske overgreb, ulovlig beskatning og afpresning eller smides uretmæssigt i fængsel. Nomadeforeningen AREN, som repræsenterer 70.000 nomader, bruger mange ressourcer på at hjælpe nomader, der er kommet i klemme, med juridisk assistance. 

Rettighedskrænkelserne skal dokumenteres, så AREN kan bruge dem i dialogen med Nigers myndigheder. Et politisk pres skal være med til at skabe en bæredygtig løsning, så nomadebefolkningen kan opretholde sine rettigheder. Nomadernes hjem findes i ørkenområderne, og det er her vi, sammen med lokale foreninger, kæmper for at øge folkets rettigheder og investere i sundhed og uddannelser.

Stærke lokale foreninger 

Nigers civilsamfund er ungt. De ældste foreninger er først grundlagt i starten af 1990'erne. For at holde regeringen ansvarlig for retfærdige politikker, skal de lokale foreninger styrkes. Vi støtter derfor arbejdet om at øge foreningernes kapacitet dér, hvor lokalbefolkningen selv fremhæver, at der er et behov.

Støt

Vær med til at støtte nomaderne i Niger 

Giv et bidrag