Mælkebønder i Nigeria
footer-image.png

Nigerias økonomi og befolkning er i hastig vækst. Med den voksende befolkning følger også en stor efterspørgsel efter lokale madvarer, som Nigerias borgere har råd til at købe. Alligevel er udviklingen endnu ikke kommet landets mange småbønder til gode.

Selvom mælk og mælkeprodukter er en vigtig madvare i Nigeria, er 90 procent af mejeriprodukterne på markedet importeret fra andre lande med store mejeriindustrier; typisk i form af mælkepulver. Mange kvægholdere i Nigeria lever som nomader, der bevæger sig rundt i landet, og har derfor svært ved at opbygge en stabil mælkeproduktion. Deres køer er sjældent malkekvæg. Og derudover mangler de adgang til det nødvendige udstyr for at mælken kan holde sig og blive forarbejdet i det varme vestafrikanske klima.

Derfor har CARE indgået et innovativt samarbejde med Arla Foods og SEGES/Landbrug & Fødevarer, hvor vi er med til at opbygge den lokale mælkeproduktion i Nigeria. Projektet Milkyway Partnership skal sikre en bedre mælkekvalitet, flere jobs og bedre indtægter til nigerianske mælkebønder. Derudover skal partnerskabet bidrage til en højere fødevaresikkerhed.

Innovativt samarbejde med fokus på lokal mælkeproduktion i Nigeria
Aalliancen holdt dets andet rundbordsmøde i Abuja i november 2016. © CARE / Rolf Hernø. © CARE Denmark

Win-win for både mælkebønder og forbrugere

Via projektet får mælkebønderne stillet jord til rådighed af myndighederne, som de kan græsse deres kvæg på. Med nye lokale mælkestationer og træning i at bruge dem, styrker vi bønderne i at producere frisk mælk af høj kvalitet, som kan forarbejdes lokalt til andre mejeriprodukter.

Dermed skaber mælkebønderne bedre indtægter og levevilkår for sig selv, og Nigerias befolkning får adgang til friske og lokalt producerede mælkeprodukter.

1000
bønder er med i projekt Mælkevejen

Projektet bygger på en bæredygtig forretningsmodel, hvor forretning og udvikling støtter hinanden. Det betyder helt konkret, at Arla som forretningspartner skubber på udviklingen ved at aftage og forarbejde lokal mælk og Danida bidrager med ressourcer til, at partnerskabet kapacitetsopbygger mælkebønder og mejerier i Nigeria. SEGES bidrager med viden og teknisk knowhow om mælkeproduktion, mens CARE sikrer, at projektet er inkluderende for alle i lokalbefolkningen, så kvinder, små mælkebønder og kvægavlere ikke bliver marginaliseret. Vi hjælper også med til at udbrede projektets resultater, så andre lande i Vestafrika også kan få glæde af idéen.

Støt

Vær med til at hjælpe mejeribønderne i Nigeria

Giv et bidrag