Kvindelige småbønder i Nepal
footer-image.png

83% af befolkningen i Nepal bor på landet. Nepal ligger omkranset af verdens største bjergkæde, Himalaya, og denne placering gør landet mere udsat for klimaforandringer. Disse omstændigheder gør det svært for befolkningen at dyrke deres små landbrug. 

Gennem vores Samarthya-program støtter vi især kvindelige småbønder i Nepal, da de er mest udsatte. Landbefolkningen får støtte til at tilpasse sig klimaforandringerne, ligesom vi hjælper med redskaber, der gør deres landbrug mere modstandsdygtigt, når klimaforandringerne raser. 

Kvindelige småbønder i Nepal er mest udsatte
Header © CARE Billede ovenfor © Kim Frost/CARE

Vandstyringssystemer giver vand

I Nepal anlægger vi flere vandsystemer for at bekæmpe vandmangel. Det er vigtigt, at småbønderne får mulighed for at få vand i bjergene, så de kan vande deres afgrøder på markerne. 

Vand er dog ikke altid en gave. Oversvømmelser er en hyppig gæst i Nepals bjerge og dale, og derfor opstarter vi advarselssystemer, der skal advare mod oversvømmelser, så bønderne kan være bedre forberedte, når katastrofen rammer.

83%
af befolkningen i Nepal bor på landet

Jo mere viden, jo bedre

Vi arbejder med at få lokalbefolkningen til at identificere risici for klimaforandringer og -sårbarhed, så vi kan sætte ind, der hvor der er mest brug for det.

Viden er afgørende, når det kommer til at bekæmpe klimaforandringerne. Derfor bygger vi centre til at styrke kvinders modstandsdygtighed og øge deres viden om klimaforandringerne, og hvordan det påvirker dem. I skoler oplyser vi børn, og lærer dem, hvordan de kan afhjælpe klimaforandringerne.

Støt

Vær med til støtte  klimaudsatte i Nepal

Giv et bidrag