Jordrettigheder og mad til Tanzanias småbønder
footer-image.png

I Tanzania oplever store dele af befolkningen konflikter om ejerskabet af den jord, som de bor på og lever af. Lokale myndigheder inddrager befolkningens livsvigtige jordstykker i forbindelse med investeringer. Er man kvinde, har man ofte slet ingen ejerskabsrettigheder.

Uddannelse i klimaforandringer

Klimaforandringerne påvirker konstant måden at dyrke landbrug. Jorden bliver ødelagt på grund af det ekstreme skift mellem tørke og upålidelig regn, hvilket ødelægger afgrøderne.

Uddannelse i klimaforandringer i Tanzania
Header © Nicola Demolli Crivelli/CARE Billede ovenfor © Timothy Buckley/CARE

I vores Ardhi Yetu-program inddrager vi tanzaniske småbønder i, hvordan de bedst muligt styrker modstandsdygtigheden overfor klimaforandringerne. Gennem et tæt samarbejde med lokalbefolkningen underviser vi bønderne i bæredygtige og langsigtede løsninger til at holde landbruget i live og skaffe mad og indtægter til den lokale befolkning.

Forsvar af bønders rettigheder

Programmet fokuserer på at styrke kvinders, småbønders og kvægnomadernes rettigheder i de områder, der er præget af kommercielle jordinvesteringer.

Vi styrker lokalsamfundets kapacitet, så de mere effektivt kan engagere sig med centrale aktører i landbrugssektoren. Derudover får de også kompetencer og kapacitet til at engagere sig med staten og den private sektor, så de kan forsvare deres rettigheder, både på lokalt og nationalt niveau. Ardhi Yetu-programmet giver løbende lokalbefolkningen de midler og den viden, de har brug for, så de fortsat kan forsvare deres rettigheder til jord og mad.

Støt

Vær med til at forbedre rettigheder i landbruget

Giv et bidrag