Innovative projekter er en ny måde at tænke langsigtet udvikling på
footer-image.png

I samarbejde med den danske virksomhed BLUETOWN, arbejder vi med at give digital rådgivning til dem, der har mest brug for det. Gennem en lokalt drev får kakaobønderne mulighed for at tilgå de nyeste vejrudsigter, lære om vejrforhold, få landbrugsrådgivning og downloade materialer om, hvordan de dyrker deres jord bedst. Disse indsigter er vigtige for at få mest muligt ud af deres landbrug og derved sikre næring og indtægt.

Viden mindsker fødevarekrise

Partnerskabet med BLUETOWN giver adgang til deres digitale platform, Local Cloud. Med vores projekt Connect the Unconnected arbejder vi på at gøre relevant indhold tilgængeligt for bønderne gennem platformen, som de kan koble sig på uden at være online. På den måde kan de få informationer fra myndigheder, virksomheder og eksperter, som kan hjælpe dem med at forbedre deres landbrug og øge deres adgang til markeder, hvor de kan sælge deres produkter.

Dette skaber lokal økonomisk vækst, beskæftigelse og afværger mulige fødevarekriser på grund af eksempelvis klimaforandringerne.

Bønderne i Ghana kan forbedre deres landbrug
Ovenfor og header: © Bluetown

Vi starter med at koble kakaobønderne i det sydvestlige Ghana op til den digitale platform, hvor kakaovirksomheder har lagt videoer op om, hvordan de kan producere mere og bedre kakao, så bønderne kan sælge deres kakao til en højere pris. 

157.500
mennesker får adgang til WiFi

Bæredygtig forretningsmodel

Connect the Unconnected-projektet bygger på en bæredygtig forretningsmodel, hvor forretning og udvikling støtter hinanden og bidrager til opfyldelsen af FN’s verdensmål. Formålet er at skabe udvikling, som også giver markedsadgang og muliggør test af BLUETOWNs forretningsmodeller. 

Projektet fokuserer også på, hvordan deling af viden om digitalt iværksætteri kan skabe jobs til de yngre generationer både i og udenfor landbruget.

Støt

Hjælp bønderne i Ghana med at dyrke deres landbrug

Giv et bidrag