Bøndernes livsgrundlag er truet i Mozambique
footer-image.png

75 procent af befolkningen i Mozambique lever af landbrug, og det er derfor vigtigt, at bønderne kan være sikre på, at de har rettighederne til deres landområder, når private investorer og firmaer truer med at opkøbe dem. Desværre går forhandlingerne om jorden ofte ud over de fattigste i landet, fordi de ikke har meget at forhandle med.

Med vores Parco-program hjælper CARE med at sikre bøndernes rettigheder til deres jord og naturlige ressourcer for at undgå, at deres landbrug bliver taget fra dem.

Mozambique er et af de mest udsatte lande, når det kommer til klimaforandringer
© CARE / Johanna Mitscherlich. Header: © Josh Estey / Care

Større gennemslagskraft

Et af hovedformålene er at lægge pres på regeringen i landet, der i dag favoriserer store landbrugsvirksomheder over små lokale bønder. Vi træner bønderne i at registrere deres jord og oplyser dem om, hvordan de skal gribe forhandlinger med investorer an, så de ikke bliver snydt i processen, hvis de beslutter sig for at sælge.

Vi arbejder sammen med flere lokale organisationer, der sammen har til formål at uddanne, styrke og organisere bønderne i Nampula-provinsen, så den enkelte bonde ikke skal kæmpe alene, men at de i stedet kan stå sammen og dermed få større gennemslagskraft.

Viden om vejrforhold

Udover at rettighederne skal sikres, skal landbruget også tilpasses klimaforandringerne. Mozambique er et af de mest udsatte lande, når det kommer til klimaforandringer. De nye vejrforhold gør, at den måde bønderne tidligere har dyrket jorden på, ikke længere er brugbar. 

Vi støtter derfor bønderne med at tilpasse deres landbrug til de nye vejrforhold. Det gør vi ved at sikre, at bønderne har adgang til vejrprognoser samt rådgivning om sæsonbestemt vejr, så de ved, hvornår de kan forvente kraftigere regnskyl og længere tørkeperioder. Det er vigtig viden for bønderne, fordi det har stor indflydelse på, hvilke afgrøder der skal plantes og hvornår.

Samtidig faciliterer vi et kommunikationsnetværk, der sikrer at den nødvendige information om klimatilpasning når bredere ud i Mozambique.

43%
af børnene i Mozambique er fejlernærede

Sikring af familier 

Målet med programmet er desuden at styrke kvindernes position i Nampula-provinsen ved at give dem adgang til uddannelse og involvering i landbruget, så det ikke kun er mændene, der drager nytte af det økonomiske overskud. Det har en stor effekt for lokalbefolkningen, når bønderne kan være sikre på, at deres landbrug giver det udbytte, de har brug for.

43 procent af børnene i Mozambique er fejlernæret, men et stabilt landbrug sikrer familier mad på bordet hver aften og en indkomst, så der også kan blive råd til at sende børnene i skole.

Støt

Vær med til at sikre bøndernes rettigheder i Mozambique

Giv et bidrag