Uklar energiaftale med tvivlsom klimaeffekt - CARE

Uklar energiaftale med tvivlsom klimaeffekt

Lagt på 29. juni 2018 af Ida Maria Just

Den netop indgåede energiaftale indeholder en del retorik om klima og danske ambitioner, men er bemærkelsesværdig uklar, netop når det gælder klimaeffekten. Danmark kan ikke længere bryste sig af at være i front i den globale klimaindsats, lyder reaktionen fra CARE Danmark.

Energiaftalen er en fuser uden klare og ambitiøse klimamål. Energisektoren er det vigtigste håndtag, vi lige nu kan dreje på, for at nå Parisaftalens mål. Med energiaftalen var der mulighed for at sætte handling bag regeringens seneste udmeldinger om grønne visioner, men den blev forpasset

John Nordbo, klimarådgiver i CARE Danmark.

John Nordbo har læst den endelige aftaletekst og ifølge den erfarne klimarådgiver er der flere mangler i aftalen:

• Der er ikke konkrete klimamål at sigte efter, hverken for 2025 eller 2030. Vores nabolande har den slags. Aftalen er ikke engang forsynet med overslag over de forventede klimaeffekter.

• Aftalen indeholder en principbeslutning om etablering af tre havvindmølleparker, men kun en klar tidsplan for den første park, som blot skal være i drift i 2027.

• Det aftales, at indsatsen for energieffektivisering skal moderniseres, men der sættes ikke mål. Samtidig lempes elafgifterne Dermed stimuleres et øget energiforbrug. Parterne er enige om at lave en analyse af muligheden for udfasning af kul ”på forsvarlig vis”. Dermed tages endnu ikke stilling til, hvad der skal gøres for at undgå, at der fyres op for kedlerne på kulkraftværkerne, hvilket ellers vil blive økonomisk fordelagtigt, jf. den seneste Basisfremskrivning fra Energistyrelsen.

Aftalen truer Danmarks grønne brand
John Nordbo påpeger, at aftalen er en forbedring i forhold til det energiudspil, som regeringen præsenterede i april. Her viste CARE Danmarks beregninger, at udspillet, hvis det blev vedtaget i sin oprindelige form, ville øge Danmarks udledning af drivhusgasser med op til 10 procent i 2030. Men han advarer:

”Der er faktisk ikke kraft nok i aftalen til, at vi kan være sikre på, at CO2-udslippet falder i løbet af 2020’erne, efterhånden som der kommer flere datacentre. Aftalen kan dermed risikere at underminere Danmarks grønne brand. Der er nemlig en del europæiske lande, som har tydelige og ambitiøse klimamål. Det selskab er Danmark ikke længere en del af”, siger John Nordbo.

Ministers klimaambitioner klinger hult
”Vi skal huske, at det er klodens fremtid, der er på spil. Vi kan ikke skubbe de store beslutninger foran os – det har videnskaben slået fast. Vi har en mulighed for at handle, men det skal være nu, ellers vil det hurtigt blive for sent”, siger John Nordbo, der derfor kalder det en gratis omgang, når Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt tidligere på ugen underskrev en erklæring fra 14 EU-lande om at øge klimaambitionerne og sikre nul-udslip i 2050.

”Det klinger unægtelig noget hult, når ministeren blot få dage senere præsenterer en energiaftale, som netop ikke udstikker en klar kurs mod målsætningen om nul-udslip i 2050, ja faktisk slet ikke indeholder klare klimamål” siger John Nordbo.

PRESSEKONTAKT

 

Ida Maria Just
Pressekonsulent
Mobil: 53 72 72 43

ijust@care.dk