Oplysning og dialog om jordrettigheder i Laos - CARE

Oplysning og dialog om jordrettigheder i Laos

Lagt på 22. januar 2014 af Nikolaj Boutrup Møller

Participation of remote ethnic groups for good forest governance (GO-FoGo)  

Formål

Projektet har til formål at styrke civilsamfundet i Laos, med fokus på de organisationer som arbejder med jordrettigheder og skovforvaltning. Organisationerne vil blive rustet til at engagere sig mere i den politiske dialog, og deres arbejde med oplysning og styrkelse af samarbejdet mellem landsbygrupper og myndighederne omkring jordspørgsmål vil blive støttet.

Målgruppe

Nationale civilsamfundsorganisationer samt lokale grupper i 65 landsbyer, som repræsenterer mere end 24.000 personer fra etniske minoritetsgrupper.

Aktiviteter

Projektet er opdelt i tre indsatsområder. I det første indsatsområde vil projektet arbejde med kapacitetsopbygning af de civilsamfundsorganisationer, som arbejder med jordrettigheder. Det vil eksempelvis inkludere træning i rettigheder indenfor skovforvaltning, hvordan man kan arbejde med kønsdiskriminering i den lokale planlægning, og hvordan man som organisation kan engagere sig mere i den politiske debat. Derudover vil projektet støtte en bedre koordinering og samarbejde mellem organisationerne. Det vil bl.a. ske ved at støtte et civilsamfundsnetværk, som arbejder med jordrettigheder i Laos, Land Issues Working Group. I det andet indsatsområde, vil projektet nå ud i 65 landsbyer, hvor et simpelt undervisningsforløb i menneskerettigheder vil blive rullet ud, og fulgt op af konsultationer mellem landsbygrupper og lokale myndigheder, samt støtte til mere bæredygtig skovbrug. Det tredje indsatsområde fokuserer på den politiske dialog mellem civilsamfundet og de laotiske myndigheder. Her vil et antal studier bl.a. hjælpe med at belyse forskellige aspekter af jordrettighedsproblemer i Laos, og der vil være fokus på at skabe nye platforme for dialog.

Område

Nationalt med aktiviteter i 8 distrikter: Ngot Ou, Samphan, Sing, Mahasay, Monlapamok, La, Namor, og Dakcheung.

Varighed og budget

1. april 2014 til 30. september 2016. Budget, ca. 2,5 mio kr.

Partnere Social Development Alliance (SODA) Green Community Alliance (GCA) Comité de Coopération avec le Laos (CCL)

Hvis du vil vide mere om programmet, kan du kontakte programkoordinator Morten Fauerby Thomsen