'Musefanger' vækker kampgejst i Nepal - CARE

‘Musefanger’ vækker kampgejst i Nepal

Lagt på 20. marts 2014 af Stine Jessen

IMG_2693 (2)

CARE Danmarks programkoordinator Morten Fauerby Thomsen besøger Sanjib Sada, der bor landsbyen Bhaluwai i det sydøstlige Nepal. Han tilhører den laveste kaste og opfattes som urene af de andre kaster. Han bliver, som de andre i hans kaste, kaldt musefangere, selvom han hverken fanger eller spiser mus.

Hvorfor bliver de kaldt ‘musefangere’ ?
Musaharne eller musefangerne bliver betragtes ​​den laveste kaste i Nepal. Deres navn kan sandsynligvis tilskrives dem, fordi de tidligere har spist gnavere, når der var mangel på mad. Musefangerne i Bhaluwai spiser dog hverken rotter eller mus i dag. De arbejder ofte som daglejere på andres marker, fordi de ikke selv ejer jord.

 

Det er lykkedes fattige familier at bremse rigmandskøb af jord i Nepal. CARE Danmark besøger Nepals laveste kaste, der blokerede distriktskontorets dør med hængelås og krævede retten til deres jord.

Sanjib Sada bor i landsbyen Bhaluwai i det sydøstlige Nepal. Han bliver kaldt musefanger, fordi han tilhører den laveste og fattigste gruppe i Nepals kastesystem. Selvom musefanger eller ’musahar’, som man siger på nepalesisk, er et ekstremt nedladende ord, bruges det af alle – også af ’musefangerne’ selv.

Sanjib Sada er udmærket klar over, at han befinder sig allernederst i samfundets hierarki, men han kæmper for sin kastes ret til at blive boende på den jord, hvor op mod 100 familier har levet i tre årtier. Da familierne bosatte sig for 30 år siden, tilhørte jorden ikke nogen, og den blev ikke opfattet som specielt attraktiv. Men den er den med tiden blevet, og for et år siden kom en velhavende mand ud til musaharerne med den besked, at de skulle flytte, fordi jorden nu tilhørte ham.

CARE Danmarks programkoordinator for Asien, Morten Fauerby Thomsen, har netop besøgt Sanjib Sada og den lokale landrettighedsgruppe, som han er repræsentant for. Gruppen kæmper for, at musahar-familierne kan blive boende i deres lille enklave i udkanten af Bhaluwai.

Blokerede dør under demonstration 
Mens Morten Fauerby Thomsen taler med Sanjib Sada, står han på den tørre jord, som aldrig har været mulig at dyrke. Jorden er stenet og sandholdig egner sig ikke til landbrug, og lige ved siden af løber en flod, som har stor risiko for at flyde over sine bredder i regntiden. Musaharerne har bygget en lille vold langs floden, som sikrer, at den ikke går over sine bredder, og i takt med at den nærmeste by er vokset, har jorden pludselig fået værdi. Sanjib Sada fortæller, hvordan musaharerne demonstrerede for at bevare retten til deres jord.

’Vi tog hen til det lokale distriktskontor, og satte en hængelås på døren, så de ikke kunne komme ind på kontoret. Derefter ventede vi foran bygningen, indtil vi kunne få lov til at tale vores sag,’ fortæller Sanjib Sada om demonstrationen.

Men det er ikke let at kræve sin ret, når man tilhører den laveste kaste i et land, hvor kastesystemet i praksis bliver opretholdt, selvom om det er vedtaget ved lov, at man ikke må diskriminere.

’I kastesystemets logik kan det nærmest virke uretfærdigt, at musaharerne skal have lov til at bo på noget jord, som har en værdi. Ingen ser derfor skævt til en velhavende mand, der benytter sin indflydelse til at få registreret jorden i sit eget navn. Medarbejdere på distriktskontoret er utvivlsomt også blevet belønnet af den velhavende mand for hurtig ekspedition,‘ fortæller Morten Fauerby Thomsen

‘Musefangerne’ lægger sig foran bulldozerne
Mod alle odds er det lykkedes musaharerne at få standset registreringsprocessen med opbakning fra den lokale landrettighedsgruppe og CARE Danmarks partner i Nepal, Community Self Reliance Center, der støtter fattige i deres forsøg på at få registreret og tildelt jord. Musaharerne forsøger nu at få retten til jorden. Men det er meget usikkert, om der kommer noget ud af deres anstrengelser.

’Proceduren for at registrere jord i Nepal er uigennemskuelig og nærmest tilfældig. Skiftende politiske magthavere har konstant ændret på retningslinjerne, og distrikterne vælger stort set selv praksis. Man kan derfor ikke forvente en retfærdig proces – det er blevet et spørgsmål om magt og indflydelse, ‘ siger Morten Fauerby Thomsen.

Selvom fremtiden kan se usikker ud, er kampgejsten vækket i det lille samfund. Sanjib Sada er heller ikke i tvivl om, hvad hans landrettighedsgruppe vil gøre, hvis sagen blev omgjort og rigmanden får tildelt jorden.

’Hvis de kommer med bulldozerne, lægger vi os foran dem. Det er sådan, vi bliver nødt til at gøre, ‘ siger Sanjib Sada.

Det er en længere proces at få jorden registreret og tildelt musaharerne. Man skal blandt andet undersøge, om rigmanden har en tilknytning til jorden, der går langt tilbage. CARE Danmarks partner, Community Self Reliance Center samarbejder med den lokale landrettighedsgruppe, og støtter musaharernes kamp for ikke at blive smidt væk fra den jord, de har boet på i årevis.

Læs mere om CARE Danmarks arbejde i Nepal

 

PRESSEKONTAKT

 

Ida Maria Just
Pressekonsulent
Mobil: 53 72 72 43

ijust@care.dk