Klimaforandringer truer dansk handel, landbrug og infrastruktur - CARE

Klimaforandringer truer dansk handel, landbrug og infrastruktur

Lagt på 19. marts 2020 af Ida Maria Just

Læs hovedpointerne fra rapporten

Læs hele rapporten

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs CAREs anbefalinger til danske politikere og virksomheder

 

En ny rapport fra CARE kortlægger for første gang klimaforandringernes konsekvenser for Danmark og de koblinger, der er mellem det danske samfund og de af verdens lande, der rammes hårdest af klimaforandringerne.

Og konklusionen i rapporten er klar: Selvom klimaforandringerne kan give Danmark muligheder i form af f.eks. turisme og søfartsruter, er risiciene og de negative konsekvenser langt flere.

”Rapporten viser med al tydelighed, at klimaforandringerne har massive konsekvenser for både den danske befolkning, natur og økonomi, og at det haster mere end nogensinde med at skrue gevaldigt op for klimaindsatsen, både herhjemme og ude,” siger CAREs generalsekretær Rasmus Stuhr Jakobsen.

Samtidig afviser rapporten påstanden om, at en dansk klimaindsats skader vækst og erhvervet.

”Rapporten viser tværtimod, at vi ikke har råd til at lade være. Det er et misforstået hensyn, som i sidste ende koster mere,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen og henviser til rapportens konklusioner på hhv. handel, landbrug, infrastruktur, mennesker og geopolitik.

Anbefalinger til danske politikere og virksomheder
”Rapporten viser, at klimaforandringerne overskrider grænser i mere end én forstand, og indsatsen og løsningerne må derfor bryde de nationale grænsestreger på såvel verdenskort som politikområder, hvis de skal lykkes,” siger CAREs generalsekretær Rasmus Stuhr Jakobsen, der på baggrund af rapporten har 20 klare anbefalinger til både politikere og erhvervsliv.

”En seriøs dansk klimaindsats gavner både den danske befolkning og den økonomiske vækst, men også de millioner af mennesker i de mest klimaudsatte lande, som hver dag kæmper for at overleve klimaforandringerne.”

Rapporten er udarbejdet af revisions- og konsulentvirksomheden Ernst & Young for CARE i 2019.

PRESSEKONTAKT

 

Ida Maria Just
Pressekonsulent
Mobil: 53 72 72 43

ijust@care.dk