Klimaplan skal være ekstremt ambitiøs for ikke at slå klimaindsatsen ud af kurs - CARE

Klimaplan skal være ekstremt ambitiøs for ikke at slå klimaindsatsen ud af kurs

Lagt på 8. oktober 2018 af Ida Maria Just

Den klimaplan, som præsenteres i morgen tirsdag, skal være ekstremt ambitiøs for at dække det hul, der er mellem ambitioner og resultater. Det viser sammenligninger af officielle tal, foretaget af CARE Danmark.

Siden 2010 er det lykkedes at nedbringe det danske CO2-udslip markant. Hvis man holder fast i det tempo, vil det rent faktisk være muligt at nå i mål og indfri regeringens ambition om et klima-neutralt Danmark i 2050.

Men der er bump på vejen, som sætter farten ned. Bumpet er den energiaftale, som blev indgået i sommers. Energiaftalen giver nemlig langt fra den nødvendige reduktion, og det betyder, at klimaplanen skal være ekstremt ambitiøs for at opretholde fart og kurs, hvis et klima-neutralt Danmark skal være en realitet i 2050.

”Hvis ikke klimaplanen indeholde meget ambitiøse initiativer, så kan den sammen med energiaftalen ikke få Danmark i mål som klima-neutral land i 2050. Det betyder, at opgaven bliver sendt videre til den næste generation af politikere og befolkningen – og som FN’s klimapanels rapport slog fast i dag, så er der brug for en øjeblikkelig indsats.

Hvis vi venter, så når vi ikke målet – og det betyder, at vi ikke kan begrænse omfanget af klimaforandringernes konsekvenser til et niveau, hvor vi stadig kan modstå følgerne”, siger John Nordbo, klimarådgiver i CARE Danmark.

Mandag kaldte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt den nye rapport fra FN’s klimapanel for ”foruroligende læsning”. Han sagde også, at rapporten ”understreger behovet for, at udviklingen af radikale grønne teknologier og ændringer i vores måde at leve på her på jorden vil være bydende nødvendige for at reducere klimaforandringerne. Det skal gå hurtigt, og det kræver politisk mandshjerte og vovemod. Og her er Danmark klar til at være med helt fremme. ”


Ser man på Danmarks klimaindsats i de seneste små ti år, så har den faktisk været ret effektiv. Udslippet af drivhusgasser vil i 2020 ligge ca. 30% under niveauet i 2010. En fortsættelse af indsatsen i samme tempo vil føre til nul emissioner i 2050. (Se figur 1)

I sommerens energiaftale bakkede alle partier i Folketinget op om, ”at Danmark vil arbejde mod netto-nuludledning i overensstemmelse med Parisaftalen og for et mål om netto-nuludledning i EU og Danmark senest i 2050.

Men som det fremgår af figur 1, er ambitionsniveauet i aftalen temmelig behersket, idet det forventede udslip i 2030 ligger langt over kurven, som peger mod nul-udledning i 2050. Gabet er på ca. 12 mio. tons i 2030.

Klimaplanen vil fokusere på udslip fra de ikke-kvotebelagte sektorer, som tilsammen forventes at bidrage med 32 mio. tons i 2020. Kun en virkelig ambitiøs klimaplan vil kunne resultere i, at der skæres ca. 12 mio. tons af udslippet fra disse sektorer, som primært udgøres af transport og landbrug.

Kommentarer: John Nordbo, klimarådgiver i CARE Danmark: 61 27 07 45.

PRESSEKONTAKT

 

Ida Maria Just
Pressekonsulent
Mobil: 53 72 72 43

ijust@care.dk