Ingen vil betale for klimakampen - CARE

Ingen vil betale for klimakampen

Lagt på 17. august 2018 af Ida Maria Just

Hvis vi skal vinde kampen mod klimaforandringerne, skal der både være penge til en grøn omstilling og klimatilpasning.

Af John Nordbo, klimarådgiver i CARE Danmark

Verden over kæmper fattige mennesker med at tilpasse sig klimaforandringerne. Ofte er det helt billige og simple ting, der skal til, når CARE forsøger at hjælpe de fattige familier med hjælp til selvhjælp.

Træer kan give skygge til bøndernes afgrøder. Brønde og vandtanke gør det muligt at tilpasse sig til svingende mængder af regnvand.

Vi kender løsningerne på en lang række af de klimaproblemer, verden står over for lige nu. Men ingen vil betale regningen, og så sker der ingenting.

Der er også brug for nye kreative løsninger. Vi skal udvikle systemer, så advarsler om forestående oversvømmelser eller tyfoner når helt ud i de små landsbyer via for eksempel mobiltelefoner eller radioprogrammer.

Nye afgrøder eller kornsorter kan også være bedre at dyrke i områder, som oftere rammes af tørke.

Det er hverken idéer eller gå-på-mod, der mangler, og verdens rige lande har faktisk lovet at hjælpe med klimabistand.

Siden COP15 har målet været, at der skulle skaffes 100 milliarder dollars ekstra til at hjælpe ulandene med to ligeværdige indsatser: Grøn omstilling og tilpasning til klimaforandringerne.

Aftalen var, at klimabistanden skulle trappes gradvist op, så vi kan nå målet i 2020.

Alt for få penge til klimatilpasning
Men en ny rapport fra Oxfam viser, at der er lang vej igen. Selv hvis man bruger opgørelsesmetoder, der er meget venlige over for de rige lande, så bidrager de for tiden kun med omkring 50 milliarder dollars i klimafinansiering. Og heraf er kun 10 milliarder hjælp til, at ulandene kan tilpasse sig klimaforandringerne.

Rapporten peger også på et andet og ret grundlæggende problem, nemlig at klimabistanden i virkeligheden ikke er en ekstra hjælp til ulandene. De fleste lande, også Danmark,
tager klimapengene fra den almindelige ulandsbistand.

På den måde bliver der måske nok lidt flere penge til klima, men færre penge til at bekæmpe fattigdom.
For mig giver det ingen mening. Det må laves om.

PRESSEKONTAKT

 

Ida Maria Just
Pressekonsulent
Mobil: 53 72 72 43

ijust@care.dk