Bæredygtig skovforvaltning i Uganda
footer-image.png
Google Map...

Uganda, der ligger i Østafrika, har oplevet en økonomisk vækst, som er drevet af landbrugssektoren. Det har reduceret fattigdommen i landet, men fremgangen er skrøbelig, fordi der for hver gang tre ugandere formår at komme ud af fattigdom, falder to tilbage igen. 

Det er blandt andet klimaforandringerne, som er med til at skabe skrøbeligheden, fordi de 70 procent af landets befolkning, som lever af landbrug, er afhængige af vejret.

Klimaforandringer i Uganda
Header © CARE/Thomas Markert Billede ovenfor © CARE/Thomas Markert

Uganda’s skove har en central betydning både for klimaet og for de mennesker, som lever i og af skoven. Mange skove har gennem tiden måttet vige pladsen til fordel for landbrug, udvinding af tømmer, brænde til madlavning og midlertidige boliger i flygtningelejre. 

1,3 mio
flygtninge lever i Uganda

Derudover er Uganda et af de lande i Afrika, der har modtaget flest flygtninge gennem de seneste år, primært fra Sydsudan og DR Congo. Der er omkring 1,3 millioner flygtninge i Uganda, hvilket næsten er en tredobling siden 2016, og det kan mærkes. Myndighederne, som skal sikre basale serviceydelser som skoler og sundhedsvæsen, er ikke forberedt på så stor en opgave.

Derfor fokuserer vores projekter i Uganda på at opbygge robuste samfund og være et svar på både kortsigtet planlægning i flygtningelejre, klimaforandringer og overudnyttelse af skovområder. 

Fakta

  • Flygtninge får tildelt et lille stykke jord ved ankomst og har lov til at arbejde og bevæge sig frit i landet.
  • I perioden 1990 til 2015 blev Uganda’s skovareal halveret.
  • CARE Danmarks’s STRENGPO projekt har etableret 106 Spare & Låne grupper i Uganda. I 2019 opsparede de ca. 525.000 DKK, som kunne benyttes til små udlån i gruppen.

Innovative løsninger sikrer robuste samfund

Vi arbejder med sårbare lokalsamfund og styrker menneskers rettigheder og levevilkår gennem innovative løsninger. Det er gør vi for eksempel ved at indføre genanvendelse af plastik og bygge solcelledrevne komfurer i flygtningelejre, udvikle partnerskaber med lokale organisationer og ugandiske og danske virksomheder. Vi arbejder også med at bevare Ugandas naturressourcer og introducere klimasmarte løsninger inden for landbruget, som sikrer familiernes levebrød. 

Støt

Vær med til sikre Ugandas skove

Giv et bidrag