CARE sikrer kvinder økonomisk uafhængighed i Niger
footer-image.png
Google Map...

I Niger, der ligger i Vestafrikas Sahel-region, står udviklings- og bæredygtighedsudfordringerne i kø. Niger er verdens mindst udviklede land, 90 procent af befolkningen lever i fattigdom, og landet hærges af voldelige konflikter og terrorangreb. Samtidig er Sahel-regionen et af de mest klimaudsatte områder i verden med tilbagevendende tørker og et uforudsigeligt klima. Det rammer især nomade-befolkningen hårdt, fordi de ikke længere kan vandre med deres kvæg for at finde græsning og vand, som de plejede at gøre.

Det tørre klima gør også, at 65 procent af befolkningen hvert år rammes af en sultperiode på godt fire måneder, fordi de har svært ved at få deres afgrøder til at gro eller finde foder til deres kvæg, når der allerhøjest kommer 30 millimeter regn om året.

65%
af befolkningen, der lever under den officielle fattigdomsgrænse, rammes hvert år af en sultperiode på 4 måneder

CARE har arbejdet i Niger i mere end 25 år med at skabe bedre levevilkår og lighed for udsatte grupper, som nomader, kvinder og unge. Landet har altid haft et barskt klima, der har gjort det nødvendigt at udnytte naturressourcer som vand, græsning og landbrugsjord på en bæredygtig måde, så alle kan nyde godt af det også i fremtiden. Klimaforandringer har kun øget disse udfordringer, så CAREs fokus er at sikre Nigers fattige befolkning en eksistens, der er klimasikret og grøn, så den ikke belaster naturen yderligere.

Behovene i verdens mindst udviklede land er enorme og med klimaforandringernes yderligere pres på Niger kan det virke som en uoverkommelig opgave at skabe en bæredygtig udvikling. Men heldigvis er landets befolkning hårdfør og vandt til at klare store udfordringer, så med CAREs støtte og hjælp med nye og innovative løsninger på deres udfordringer, kan vi sammen skabe en grøn fremtid for Nigers befolkning.

Bæredygtig udvikling i Niger
Header © Johanna Mitscherlich/CARE Billede ovenfor © Josh Estey/CARE

Nomadernes liv er udfordret

Kvæg er afgørende for nomaderne og deres familier. Men deres livsstil er udfordret af klimaforandringerne, som ødelægger de græsnings- og vandområder, som de vandrer efter med kvæget. Derudover oplever nomaderne også, at der bliver færre områder, hvor de kan vandre med deres kvæg, fordi deres land ulovligt bliver solgt til private investorer eller bliver indraget til landbrugsjord.

Derfor støtter CARE nomaderne med at håndtere udfordringerne og sammen med dem arbejder vi for at sikre deres rettigheder og gøre deres stemme hørt hos politikerne i Niger og nabolandene.

Hurtige fakta

  • Niger har været en uafhængig nation siden 1960
  • Niger har en befolkning på knap 20 mio mennesker, hvoraf 4 mio lever som nomader
  • Nigers kvinder føder i gennemsnit 7,1 børn, hvilket er det højeste i verden

Niger tester digitale spare-låne-grupper

I Niger er det kun hver femte indbygger, som har en bankkonto og mulighed for at opbevare familiens opsparing sikkert. Det udfordrer især landets kvinder, som sparer op til små forretningstiltag, børnenes skolegang og lægebesøg.

Spare-låne-grupper en vigtig del af CAREs arbejde i Niger, fordi de giver kvinder mulighed for at spare penge op og for at øge deres indtjening så de kan blive økonomisk uafhængige. 

Spare-låne-grupper er en af de mest innovative løsninger til økonomisk inklusion af fattige samfund og blev opfundet i Niger for mere end 25 år siden, men beløbene grupperne sparer op er meget små. Derfor arbejder CARE sammen med partnere og kvinder i Niger om at udvikle og digitalisere spare-låne-grupperne, så kvinderne kan få adgang til lån udefra og i det hele taget udnytte mulighederne i en mere og mere digital verden. 

Støt

Vær med til at opstarte spare-låne-grupper og lave mobile køkkenhaver i Niger

Giv et bidrag