Myanmar er i klimakrise
footer-image.png
Google Map...

Myanmar er det næstfattigste land i Sydøstasien, hvor 32 procent af landets befolkning lever under fattigdomsgrænsen. Myanmar er blandt de lande, der er mest sårbare over for klimaforandringer, og det er især bønderne, der lever på landet, som rammes hårdt.

Det gør de, fordi deres livsgrundlag afhænger af naturressourcer, som bliver direkte påvirket af klimaforandringer. Derudover har bønderne ikke adgang til den viden og de ressourcer, som er nødvendige for at tilpasse sig de stadigt mere uforudsigelige og ekstreme vejrforhold.

32%
af landets befolkning lever under fattigdomsgrænsen

Derfor fokuserer vores projekter i Myanmar på at støtte bønderne med at blive mere modstandsdygtige overfor klimaforandringerne, så de bedre kan tilpasse deres landbrug og sikre, at tabet af afgrøder og naturressourcer bliver mindre.

Bønderne er sårbare over for klimaforandringer i Myanmar
Header © Nusrat Daud Pritha / CARE Bangladesh Billede ovenfor © César López Balan/CARE

Et land som rammes meget forskelligt

Myanmar er kendt for sin smukke og meget forskelligartede natur, der både byder på frodig regnskov og strande langs kysten. 

Den centrale del af Myanmar får mindre regn, hvilket resulterer i lange tørkeperioder og mangel på vand, mens befolkningen langs kysten oplever et større antal af kraftigere oversvømmelser, der ødelægger deres jord og afgrøder.

Derfor skal der også mange forskellige tiltag til i Myanmar, når vi sammen med bønderne skaber en mere sikker fremtid for dem selv, deres familier og lokalsamfund.

Hurtige fakta

  • 70 procent af befolkningen er afhængige af lokalt fiskeri og landbrug
  • 1/3 af befolkningen har ingen elektricitet
  • Globalt set er Myanmar det næstmest klimapåvirkede land
Støt

Støt klimaløsninger i Myanmar

Giv et bidrag