Landbrug i Kenya
footer-image.png
Google Map...

Kenya er i dag en af de stærkeste økonomier i Østafrika. Men til trods for landets økonomiske udvikling er der stadig store grupper af befolkningen, der lever i fattigdom. 73 procent af befolkningen bor på landet, hvor de er dybt afhængige af deres landbrug, og derfor udgør klimaforandringernes konsekvenser som tørker, oversvømmelser og mere uforudsigeligt vejr en enorm trussel mod småbøndernes levebrød.

Landbrug tilpasset klima

I mere end 15 år har CARE Danmark arbejdet i Kenya. Vores arbejde fokuserer på netop de småbønder, der står udenfor landets økonomiske udvikling og som fortsat lever i stor fattigdom.
Sammen med lokale organisationer styrker vi bøndernes muligheder for at modstå klimaforandringerne og tilpasse sig det ændrede klima. Det gør vi blandt andet gennem oplysning om og træning i nye landbrugsmetoder og nye afgrøder samt nye typer produkter, som beskytter afgrøder og gør dem mindre sårbare overfor eksempelvis tørke.

51%
af befolkningen er ikke sikre på, hvordan de skal få deres næste måltid

Teknologi er et vigtigt våben i kampen mod klimaet

I takt med at klimaforandringerne ændrer de vejrmønstre, som bønderne i generationer har dyrket deres landbrug efter, bliver adgang til teknologiske løsninger og data også afgørende. Derfor består en del af vores arbejde i Kenya også i, sammen med lokale organisationer og virksomheder, at sikre bønderne adgang til blandt andet vejrudsigter. På den måde bliver det eksempelvis muligt for bønderne at sikre høsten, før massiv regn ødelægger den.

Partnerskaber sikrer adgang til markeder og fair betaling

Klimatilpasning alene er ikke nok for at styrke de fattigste kenyanske bønder. Derfor har vi gennem partnerskaber med både kenyanske organisationer og danske virksomheder forbedret handelsbetingelser for bønderne, så de ikke blot får adgang til de store markeder, hvor de både kan sælge deres afgrøder, men også er sikret en fair pris.

Fakta

  • 83 procent af befolkningen bor på landet
  • 28,6 procent af befolkningen lever i fattigdom
  • To tredjedel af Kenyas husstande lever af landbrug
Støt

Vær med til hjælpe småbønderne i Kenya med klimasikre deres landbrug

Giv et bidrag