Landbrugsjord i Ghana
footer-image.png
Ghana
Google Map...

Det nordlige Ghana er med sin tørre savanne landets fattige baggård. Klimaet forandrer sig mærkbart, hvilket kun gør situationen værre for landets småbønder. 

Over de sidste 30 år er den gennemsnitlige temperatur steget med én grad, mens regnmængden er faldet med 20 procent i den samme periode. Det går hårdt ud over udbyttet fra de små landbrug, som er livsvigtige for millioner af mennesker i det nordlige Ghana.

Befolkningen i Ghana er afhængig af jordens ressourcer
Header © Nana Kofi Acquah, CARE Billede ovenfor © Nana Kofi Acquah, CARE

Guld i undergrunden er ikke altid guld for befolkningen

Ghanas udvikling er blevet styrket af, at der er fundet guld og olie i undergrunden. Men det har også givet anledning til økonomisk overmodighed og turbulens, som blandt andet kan ses ved, at korruptionen i landet er steget.

70%
af befolkningen er afhængig af jordens ressourcer

Over 70 procent af landets befolkning er direkte afhængige af naturens ressourcer til deres daglige forsyninger af mad, vand, energi og medicin. Men regeringen har ikke altid øje for de særlige behov og rettigheder, som mennesker, der lever i fattigdom, har.

Der bliver drevet rovdrift på mange naturressourcer som for eksempel tømmer, og det går ud over småbønderne og deres indtægter, når de eksempelvis ikke længere kan sælge træ på markedet eller har brænde til at lave mad over bål.

Bøndernes ret til jord er afgørende

Vi samarbejder med ghanesiske organisationer, der støtter lokale gruppers kamp for at få deres jord tilbage, og småbøndernes ret til at blive kompenseret for deres tabte jord og fældede skov. Vi hjælper også fiskere langs kysten og på Voltasøen med at regulere det illegale fiskeri, som truer deres levebrød.

Med erfaringerne fra projekterne forsøger vi også at påvirke, hvordan myndighederne administrerer ressourcerne og få indflydelse på de love og politikker, der sætter vilkårene for de mennesker, som bor på landet.

Støt

Vær med til at bekæmpe klimaforandringer i Ghana

Giv et bidrag