FN-rapport giver håb for verdens klimaindsats, men kræver øjeblikkelig handling - CARE

FN-rapport giver håb for verdens klimaindsats, men kræver øjeblikkelig handling

Lagt på 8. oktober 2018 af Ida Maria Just

John Nordbo, klimarådgiver i CARE Danmark.

Ny rapport fra FN’s klimapanel viser nødvendigheden i at holde den globale temperaturstigning på halvanden grad. Det stiller store krav, ikke kun til det internationale samfund, men også til danske politikere, lyder reaktionen fra CARE Danmarks John Nordbo, der kalder rapporten den vigtigste fra FN’s klimapanel.

”Der er langt mellem de gode nyheder, når vi taler om klimaforandringernes konsekvenser for vores klode. Men ikke desto mindre indeholder rapporten fra FN’s klimapanel en god og vigtig nyhed, nemlig at det er muligt at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.

Det kræver, at alle lande handler øjeblikkeligt og øger indsatsen for at mindske udslippet af drivhusgasser, men det er muligt, og det er den bedste nyhed længe”, siger John Nordbo, klimarådgiver i CARE Danmark.

En verden til forskel på 1,5 og 2 grader
Når muligheden for at holde den globale temperaturstigning på 1,5 grader vækker glæder hos John Nordbo skyldes det en anden afgørende konklusion i rapporten:

De mest alvorlige konsekvenser ved klimaforandringerne kan nemlig undgås, hvis den globale temperatur ikke stiger over 1,5 grader.

”Rapporten viser, der er en enorm forskel på 1,5 og 2 grader, og at konsekvenserne ved to grader er langt større og mere ødelæggende end ved 1,5 grader.

Så hvis vi vil begrænse skaderne, som den globale opvarmning forårsager, så er der ingen tvivl: målet for den globale klimaindsats skal være at holde temperaturstigningen på 1,5 grader”, siger John Nordbo.

Rapport understreger behovet for øjeblikkelig handling
Rapportens konklusioner lægger utvivlsomt pres på ikke bare danske politikere, men også verdens ledere for øjeblikkeligt at handle.

For hvis det skal lykkes at holde temperaturstigningen på 1,5 grader, så skal den ikke bare ske noget mere i løbet af det næste årti. Indsatsen for at nedbringe udslippet af drivhusgasser skal i et helt andet gear inden 2020.

”Som det ser ud nu, har vi kurs mod 3, måske 4 grader, så hvis vi skal have en chance for at nå målet om 1,5 grader og dermed forhindre en verden med flere og mere intense hedebølger, tørker og oversvømmelser, kraftigere orkaner, vandmangel, sult-katastrofer med tiltagende migration og konflikter til følge, så er det nu, der for alvor skal skrues op –og denne gang ikke kun for retorikken, nu skal der for alvor handlinger bag.

Rapporten viser, at vi ikke kan vente 5, 10 eller femten år. Det er nu, vi har chancen – hvis ikke vi griber den, så taber vi kampen mod de klimaforandringer, vi selv har skabt”, siger John Nordbo.

Danmark kan vise lederskab
Ifølge John Nordbo har danske politikere netop nu mulighed for at vise lederskab og atter få status som en grøn ledernation.

”Vi ved alle, hvad det vil sige at være et godt eksempel, og det har danske politikere mulighed for at være netop nu. Vi kan som et af de første rige lande sætte mål og lave planer for vores egen klimaindsats, så vi gør vores del til at holde stigningen nede på 1,5 grader.

Og det kan ske allerede i denne uge, når regeringen præsenterer den længe ventede klimaplan. Med denne rapport der det ganske enkelt ikke længere muligt at påstå, at man er ambitiøs, hvis ikke målet er 1,5 grader, og der skrues op for indsatsen allerede nu”, siger John Nordbo.

Det er godt og vigtigt at sætte høje mål for udbredelsen af elbiler, men der skal også sættes ind overfor landbrugets udledning af drivhusgasser, som er næsten lige så høj som transportens.

Han anbefaler også, at politikerne går videre på energiområdet, end det blev aftalt i sommers. Udfasningen af kul bør rykkes frem fra 2030 til 2025, antallet af havvindmølleparker bør stige fra 3 til 5, og så skal der gøres en meget større indsats for at spare på energien i både erhverv og husholdninger.”

Danmark skal lægge pres på EU
John Nordbo påpeger, at Danmark også internationalt kan være dem, der skubber på.

”EU er den tredjestørste klimasynder i verden, så når Lars Christian Lilleholt i morgen tirsdag drager til ministerrådsmøde i Bruxelles, så bør han presse på for, at EU tager initiativ til at skabe en alliance med Kina og Indien om at satse hårdt på at holde temperaturstigningen nede på 1,5 grader. Det vil sende et stærkt signal til resten af verden”.

”Med rapporten ved vi, at der er en verden til forskel på konsekvenserne af henholdsvis 1,5 og 2 graders opvarmning. Vi ved også, at det er muligt at holde stigningen på 1,5 grader– og vi ved, hvad der skal til for at nedbringe udslippene.

Vinduet for at handle er stadig åbent, men kun på klem. Hvis vi skal ændre klimaindsatsen, både nationalt og på verdensplan, skal det ske nu”, slutter John Nordbo.

Fakta fra rapporten:
Forskelle på 1,5 og 2 grader:

  • Ekstremt vejr: Forekomsten af ekstrem varme, der kan gøre områder ubeboelige, vil være langt større ved 2 grader, ligesom flere regioner vil opleve flere og voldsomme skybrud og tørker.
  • Konsekvenser: Risikoen for fødevaremangel i Middelhavsområdet, det centrale Europa, store dele af Afrika og Amazonas stiger ved 2 grader i forhold til 1,5. Halvt så mange mennesker vil blive ramt af vandmangel ved 1,5 grader som ved 2 grader.
  • Økonomisk udvikling: Både i- og ulande vil opleve mindre vækst ved 2 grader sammenlignet med 1,5 grader.
  • Unikke og truede systemer: Uoprettelige skader på koralrevene vil være langt større ved 2 grader end ved 1,5 grader, hvor 70-90 % vil blive afbleget.
  • Store, irreversible forandringer: Stiger temperaturen mere end 1,5 grader, kan der sættes gang i en ustoppelig afsmeltning af Grønlands indlandsis. Ved 2 grader vil store del af tundraens permafrost-områder tø op.

PRESSEKONTAKT

 

Ida Maria Just
Pressekonsulent
Mobil: 53 72 72 43

ijust@care.dk