CARE Danmark stopper illegal skovhugst i Uganda

Fattige bønder stopper ulovlig skovhugst

Lagt på 16. juni 2014 af Stine Jessen

IMG_1597

Robert Nusungwa har været frivillig i to år og rapporterer om skovhugst. Han har oplevet, at nogle folk i landsbyen ville forgifte ham, fordi han rapporterer om deres illegale skovhugst. CARE Danmark har gjort det muligt for frivillige at sende sms’er til en server, som sender informationen anonymt til 15 nøglepersoner i ngo’er og ansvarlige myndigheder.

Uganda i tal

– Mellem 1990 og 2005 forsvandt 1,3 millioner hektar skov (27 procent) af de ugandiske skove.

– Der forsvinder 1,8 procent skov om året.

– Befolkningstilvæksten er steget til 3,2 procent, og hvert år kommer en million ugandere til verden.

– Indbyggertallet er 34 millioner.

– Mere end 80 procent af Ugandas befolkning bor i landdistrikterne, og de er derfor dybt afhængige af både landbrug og skov. Indbyggere i svært tilgængelige landdistrikter tæt på skoven er mere fattige end resten af befolkningen.

– CARE Danmarks arbejder sammen med fem lokale partnere i Uganda om FOREST-projektet.

Sms-vejen fra frivillig til myndigheder
Frivillige kan bruge en smartphone app eller sende sms’er om skovhugst til en særlig server, en såkaldt ICT- platform (Information and Communication Tecnologi). Serveren sender informationen fra den frivillige videre til ansvarlige myndigheder, så de får viden om illegale aktiviteter og kan handle aktiv. Det er ikke muligt at se afsenderen af sms’en, og den frivillige er derfor sikret anonymitet. Ikke-frivillige kan også sende en sms til serveren.

Omkring en tredjedel af Ugandas regnskov er forsvundet på 25 år. CARE Danmark forhindrer, i samarbejde med fattige bønder, at den negative udvikling fortsætter.

Af Stine Jessen

Ulovlig skovhugst og korruption er to afgørende faktorer, der har bidraget til, at Ugandas regnskov er blevet reduceret med en alarmerende høj hastighed. Mellem 1990 og 2005 forsvandt hele 1,3 millioner hektar ugandisk skov. Det svarer til 27 procent af Ugandas samlede skovareal.

For at stoppe den negative udvikling har CARE Danmark iværksat skovprogrammet Forest Resources Sektor Transparency (FOREST) og inddraget fattige, lokale bønder i projektet. Det er nemlig bønderne, der oplever de største konsekvenser af afskovningen. Det er eksempelvis mangel på regn, oversvømmelser, tørkeperioder, uforudsigelige sæsoner, fejslagen høst og dyr, som søger ud af skoven og i stedet spiser sig mætte i afgrøder fra bøndernes marker. I samarbejde med lokale samarbejdspartnere uddanner CARE Danmark bønderne til at være frivillige medhjælpere, som rapporterer om illegal skovhugst. Det gør de enten ved at sende en sms eller ringe til lokale myndigheder og politiet.

Frivillige møder korrupte skovhuggere
350 sms’er tikkede ind den første måned, hvor det blev muligt for de lokale i skovområderne at rapportere om illegal skovhugst ved at sende de små tekstbeskeder til en central server. CARE Danmarks lokale partner Anti Corruption Coalition Uganda (ACCU) har ansvaret for driften af serveren og ser store fordele ved at bruge de lokale, som bor lige op af skoven.

’De frivillige lever i området, hvor det hele sker. De er dagligt i området, og de identificerer problemer og rapporterer til deres regionale ledere eller til sms-platformen. De er udvalgt på en måde, så vi ved, at de er villige til at kæmpe for antikorruption,’ fortæller Ephrance Nakiyingi, som er ACCUs projektleder.

ACCU arbejder for et ugandisk samfund uden korruption, og deres fokus på afskovning skyldes den korruption, der opstår i forbindelse med skovhugst. Der er penge at tjene på det illegalt fældede tømmer, og korruptionen foregår på flere niveauer. På det nederst niveau er den frivillige, der fristes til at tage imod penge fra skovhuggerne og tie om deres illegale aktiviteter. På et højere niveau finder man medarbejdere i politiet eller National Forestry Authority (NFA), som i nogle tilfælde også er involveret i korruption og skovhugst, selvom de har ansvar for at beskytte skoven og arrestere folk, der fælder træ illegalt. Serveren er med til at mindske korruptionen, fordi sms’en videresendes til femten repræsentanter fra lokale og nationale myndigheder og CARE Danmarks partnere på samme tid.

Radio er en vigtig kilde til information
Ud over de mange frivillige spiller radiomedierne også en stor rolle. De tager nemlig emner som korruption og illegal skovhugst op til debat. Derfor bruger CARE Danmarks lokale partner ACCU også radio til at nå ud til folk i by- og skovområder.

’Vi fortæller befolkningen om fordelene ved at bevare skoven. I Uganda er der mangel på regn, og vi har et land, der er meget afhængige af landbrug, så derfor har vi brug for regn. Vi fortæller, at når du passer på skoven, vil der være konstant fødevaresikkerhed. Hvis vi fælder skoven, vil vi ikke have konstant regn, og bønderne har allerede oplevet, at regnen ikke kom til tiden, fordi skoven er blevet fældet,’ siger Ephrance Nakiyingi.

ACCU lægger også op til, at lokalbefolkning tæt på skovene aktivt passer på deres skov, selvom de ikke er frivillige.

’Vi fortæller, at de skal rapportere, hvis der er problemer med illegale aktiviteter i deres område. Nogle gange ved de slet ikke, at de har den mulighed,’ forklarer Ephrance Nakiyingi.

Journalister klædes på til at fortælle
CARE Danmarks lokale partner Panos mener også, at medierne spiller en afgørende rolle i formidlingen om skovrydning. Panos arbejder derfor tæt sammen med journalister på ti radiostationer og to aviser.

’Radio har en meget bred berøringsflade og kan skabe stor opmærksomhed. Vi informerer journalisterne om de eksisterende skovpolitikker og uddanner dem til at rapportere fra og producere nyheder om illegale aktiviteter i skoven,’ fortæller Sam Acodu, som er programmedarbejder i Panos.

Han har blandt andet været med til at organisere radiodebatter og invitere eksperter med forskellige viden om skove ind i radiostudiet.

FOREST-programmet er et femårigt program, der afsluttes i 2017.

Du kan læse mere om, hvad CARE Danmark gør for at beskytte de ugandiske skove

Hvis du er blevet mere nysgerrig, kan du også læse, hvordan CARE Danmark arbejder med skov i Afrika og Asien 

PRESSEKONTAKT

 

Ida Maria Just
Pressekonsulent
Mobil: 53 72 72 43

ijust@care.dk