CARE International

CARE International

CARE International blev grundlagt efter Anden Verdenskrig, da europæiske udvandrere i USA sendte nødhjælpspakker til Europa og Japan for at forebygge endnu en krig ved at forhindre unødig sult og lidelse i de krigshærgede lande.

Da hjælpen blev overflødig i Europa, vendte CARE fokus mod ulandene. Lige siden har CARE arbejdet for at hjælpe verdens fattigste og mest udsatte mennesker til at kunne forbedre deres eget og familiens liv.

Det er i dag samme princip, der driver CARE. Målet er at sætte ind, før katastroferne rammer. Forebyggelse af humanitære katastrofer er den bedste og billigste udviklingshjælp. Men ikke alle katastrofer kan forebygges, og derfor yder CARE International også nødhjælp.

CARE er politisk og religiøst uafhængig og består i dag af 13 selvstændige organisationer i 13 lande. Organisationerne har hvert sit speciale inden for udvikling og nødhjælp, men arbejder tæt sammen.

 

Læs mere på CARE Internationals hjemmeside

CARE International består af 13 selvstændige organisationer i:

Danmark Australien Canada Frankrig Holland Indien Japan Norge Tyskland Thailand Østrig Storbritannien USA

Læs mere om CARE på verdensplan

CARE International

CARE International
programstrategi 2020

CARE International 2020 Program Strategy