CARE søger studentermedhjælper med flair for tal - CARE

CARE søger studentermedhjælper med flair for tal

(See English version below)

CARE Danmark er en dansk udviklingsorganisation, der arbejder med udvikling i Afrika og Asien, samt med fundraising og oplysning i Danmark. Som studentermedhjælper i CARE Danmark bliver du en del af en dynamisk og faglig stærk organisation.

Vi søger en selvstændig og ansvarsbevidst studentermedhjælper, der kan varetage og bistå med regnskabsmæssige funktioner samt finansiel support til vores programkoordinatorer i forhold til EU projekter og multidonorprojekter.  Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Du bliver en del af afdelingen for Finance & Operations hos CARE Danmark. Dine arbejdsopgaver vil blive koordineret i tæt samarbejde med CARE Danmarks Senior Finance Manager, Compliance & Controlling og de budgetansvarlige Program Managers i International afdelingen.

Du skal være med til at sikre, at vi kan aflægge regnskabsrapporter til donorerne til tiden og generelt bistå med at styre projekter regnskabsmæssigt i mål over de næste 2-3 år.

Dine arbejdsområder

 • At forestå den regnskabsmæssige forvaltning af EU projekter og multidonorprojekter i forhold til donorers rapporteringskrav herunder at koordinere og afstemme projektets regnskaber, der kommer fra CAREs landekontorer i Afrika og Asien
 • At sikre den regnskabsmæssige styring og afstemning af de danske udgifter i forskellige projekter
 • At udarbejde kvartalsvise opgørelser til donorerne og til CARE Danmarks eget brug
 • At forestå valuta- og likviditetsstyringen i tæt samarbejde med den regnskabsansvarlige i CARE Danmark
 • At tilse og kontrollere, at forretningsgange og procedurer vedrørende den finansielle forvaltning af projekter generelt overholdes

 

Din personlige profil

 • Du er i gang med en økonomisk og/eller regnskabsmæssig uddannelse for eksempel cand.merc., cand.merc.aud., cand.oecon. eller lignende
 • Du er en avanceret Excel bruger og gerne med erfaring i pivot tabeller
 • På grund af projekternes kompleksitet bør du være grundig og løsningsorienteret i din tilgang
 • Du har gode dansk- og engelskkundskaber i skrift og tale. Fransk kun et plus, men ikke et krav
 • Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt
 • Du er også en engageret team-player, der kan bidrage til et godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder

 • 15 timer optimalt fordelt på 2-3 arbejdsdage/ugen
 • Erhvervserfaring fra et internationalt og spændende miljø med dygtige og entusiastiske kolleger
 • Frokostordning
 • Gode muligheder for selv at præge jobbet og forvalte tiden

 

Send ansøgning og dit CV via linket her

Hvis du har konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Director for Finance & Operations Frank Lausten på (+45) 35 200 100 eller flausten@care.dk.

Ansøgningsfristen er 28. oktober 2019. Samtaler afholdes i uge 45.

 

 – – –

 

CARE Danmark is a Danish NGO working with development in Africa and Asia, including fundraising and information work in Denmark. As a student assistant in CARE Danmark you will be part of a dynamic and professional strong organization.

We are looking for an independently working and responsible person, who will be able to carry out and support with financial skills within the running of the finance department and support to programme staff in running EU project and multi-donor projects. You must be able to take on the position soonest possible.

You will be becoming part of the department for Finance & Operations with CARE Danmark. Your daily tasks will be in close collaboration and coordinated by the Senior Finance Manager, Compliance & Controlling of CARE Danmark and the budget responsible Programme Managers in the International department.

You will assure that CARE is able to account for donor funds and timely reporting and monitor projects over the next 2-3 years.

Fields of work

 • To take care of the financial management of EU projects and multi-donor projects and make sure that we are living up to the donors reporting demands, which includes coordination and reconciliation project accounts, coming from CARE Country Offices in Africa and Asia
 • To take care of the financial management and reconciliation of Danish costs relating to the donor projects
 • To work our quarterly statement to donors and for CARE own use
 • To carry out the foreign currency and cash management and reconciliation in close collaboration with the Senior Account of CARE Danmark
 • To oversee that the organisational and donor given procedures are adhered to

 

Your personal profile

 • You are currently finalizing your master degree for instance at CBS cand.merc., cand.merc.aud., or at the university of Copenhagen cand.oecon. or similar education
 • You are an advance user of Excel with experience in pivot tables
 • Because of the complexity of the projects, multi-donor or EU, you must be solution oriented and very specific in the problem solving
 • Thorough knowledge of Danish and English spoken and in writing. Knowledge of French is fine but not a demand
 • You can work independently and in a structured and efficient manner
 • You are an engaged team-player, contributing to a nice working environment

 

We offer

 • 15 hours preferably 2-3 working days/week
 • Working experience in an international and exciting environment with professional and enthusiastic colleges
 • Lunch arrangement
 • Flexible conditions on planning and carrying out the work tasks

 

Please apply via this link:

If you have any questions to the job, you are very welcome to contact Director for Finance & Operations Frank Lausten (+45) 35 200 100 or flausten@care.dk.

Deadline for applying is 28th October 2019. Interviews will be carried out in week 45.