Storstjælende tømmerfirma får sparket af landsby - CARE

Storstjælende tømmerfirma får sparket af landsby

Lagt på 2. februar 2015 af Marie Torp Christensen

Emanuel Gyimah (18)

Emanuel Gyimahre og de øvrige indbyggere i landsbyen Gyasikrom i det vestlige Ghana stod sammen og lavede en vedblokade, så et tømmerfirma måtte stoppe deres plyndring af skoven.
Foto: Nikolaj Houmann Mortensen, CARE Danmark

Skoven er lokalbefolkningens livsnerve

  • Skoven holder jorden frugtbar og danner hjem for vilde dyr, som beboerne lever af. Hvis skoven forsvinder, søger dyrene et andet sted hen. Træerne sikrer også regn til markerne og giver læ for kraftige storme. Uden træerne ville landskabet hurtigt ligne Sahara.
  • Ifølge ghanesisk lovgivning har lokalbefolkningen ret til at blive oplyst, spurgt til råds og kompenseret for deres tab, når private firmaer forsøger at udnytte naturressourcerne i deres område. Ifølge lovgivningen skal et selskab på forhånd indgå en aftale med de mennesker, der bor i og omkring skoven, så en vis del af selskabets indtjening kan gå til udviklingsprojekter efter lokalbefolkningens ønske.
  • Mange af deltagerne i skovforaene bruger deres nye indblik i skovrettigheder til at dobbelttjekke, hvor mange træer, tømmerfirmaerne fælder. De tjekker også, når en tilladelse eksempelvis hævder, at selskabet udelukkende må hente døde og allerede fældede træer.

Indbyggerne i en landsby i Ghana er bevis på, at det kan betale sig at stå sammen – selv over for store, magtfulde selskaber. I årevis forsøgte et tømmerfirma at stjæle landsbyens træer, men beboerne fik stoppet selskabet med en vejblokade. 

I det vestlige Ghana kæmper lokalsamfund dagligt mod store tømmerfirmaer, der stjæler skoven omkring deres landsbyer. Indtil for få år siden var denne kamp meget ulige. Men efter at CARE Danmark og to ghanesiske samarbejdspartnere har undervist lokalsamfundene i deres rettigheder til skoven og organiseret de lokale i grupper, er kampen blevet mere jævnbyrdig.

66-årige Emanuel Gyimah fra Gyasikrom i det vestlige Ghana er en af de mænd og kvinder, som er gået ind i kampen:

’Tømmerselskaberne ved godt, hvad de skal gøre for at inddrage os, men de prøver at snyde. Nu viser vi dem, at vi ikke vil finde os i det længere. Vores uddannelse i skovrettigheder har fået os til at presse på, så vores rettigheder bliver overholdt.’

Siden 2010 har Gyasikroms 300 indbyggere modtaget undervisning fra den lokale organisation Rudeya. Den er en del af partnernetværket Forest Watch Ghana, som CARE Danmark støtter. Her lærer de lokale blandt andet om deres ret til at blive oplyst, spurgt til råds og kompenseret for tab af indkomst, når private firmaer ønsker at udnytte naturressourcerne i deres område. Rudeya har også organiseret de lokale landsbyer i et såkaldt skovforum, så de regelmæssigt kan mødes og udveksle viden og erfaringer.

 

Vejblokade sætter tømmerfirma under pres

Emanuel Gyimah er gift og har otte børn, som alle er flyttet hjemmefra. I dag bruger han meget af sin tid som frivillig i skovforummet og deltager også i skovfora på distriktsplan. Han ved, hvad han taler om. I 2010 fældede tømmerfirmaet Ayum Forest Products Ltd. træer fra skoven omkring Gyasikrom, uden det kom lokalbefolkningen til gode. Derfor begyndte Emanuel Gyimah og resten af indbyggerne i Gyasikrom at lægge pres på virksomheden. Han fortæller:

’Da vi først kontakter selskabet, siger de, at de allerede har lavet en aftale med vores øverste høvding. Men vi ved godt, at sådan en aftale altid skal forhandles med alle i lokalbefolkningen.’

Emanuel Gyimah og landsbyens indbyggere indgår derefter en aftale med selskabet, der forpligter sig til at levere en vis mængde cement og tagplader til byen som kompensation. Byggematerialerne vil indbyggerne bruge til at restaurere landsbyens nedslidte skolebygninger.

 

Tømmerselskaberne ved godt, hvad de skal gøre for at inddrage os, men de prøver at snyde. Nu viser vi dem, at vi ikke vil finde os i det.

 

Men det viser sig snart, at Ayum Forest Products Ltd. ikke har planer om at respektere aftalen, for selvom de bliver ved med fælde den omkringliggende skov, ser landsbyens beboere intet til byggematerialerne. Gyasikroms indbyggere kontakter derfor forskellige lokale og regionale myndigheder ad flere omgange. Det kommer der intet ud af. Til sidst besluttede beboerne i stedet at afholde deres eget skovforum om problemet.

’Til mødet snakker vi om, at de snart er færdige med arbejdet i området, og vi indser, at de vil snyde os, hvis vi ikke begynder at tage nogle andre metoder i brug. Så vi tager en beslutning: Mænd og kvinder begynder at samle kasser og tønder sammen, og så blokerer vi vejen til skoven,’ siger Emanuel Gyimah.

Da de ansatte fra tømmerfirmaet forsøger at vende hjem efter dagens arbejde i skoven, kan køretøjer og udstyr ikke passere landsbyen. Efter en hel nats blokade fører det til, at tømmerfirmaets bestyrer går med til at levere halvdelen af den aftalte mængde cement og tagplader med et løfte om at levere det resterende hurtigst muligt. Men selskabet kommer aldrig tilbage for at levere den anden halvdel.

Selvom landsbyens beboere ikke fik alt, hvad de blev lovet, er deres blokade et bevis på, at det kan betale sig at kræve sin ret og en andel af selskabernes udbytte. Og som Emanuel Gyimah siger, så har landsbyens beboere lært en vigtig lektie:

’Nu ved vi, at vi ikke skal stole på et tømmerfirma en anden gang.’

PRESSEKONTAKT

 

Ida Maria Just
Pressekonsulent
Mobil: 53 72 72 43

ijust@care.dk