Regnskab - CARE Danmark

Regnskab

Hvert år modtager CARE Danmark en fast rammebevilling fra Danida sammen med projektstøtte fra EU. Hertil kommer bidrag fra private, virksomheder og fonde. I 2018 havde CARE Danmark mere end 11.000 medlemmer, og næsten 19.000 mennesker bidrog til CARE Danmarks arbejde.

CARE Danmark har en målsætning om at bruge højst 12 procent af omsætningen på administration og knap seks procent på fundraising og formidling. De resterende 82 procent går til CARE Danmarks projekter i ulandene. Tallene kan variere alt efter det konkrete års indtægter.

Du kan læse mere om CARE Danmarks konkrete regnskab år for år i CARE Danmarks årsberetninger. Årsberetningerne giver først og fremmest et overblik over organisationens regnskaber, men årsberetningen er også en introduktion til CARE Danmarks værdier, arbejdsområder og -metoder.

CAREs regnskaber er offentlige dokumenter og gennemgår hvert år ekstern revision.

Årsberetning 2015

CARE Danmarks årsberetning giver dig et overblik over organisationens regnskaber, men er også en introduktion til vores værdier, fokus, arbejdsområder og -metoder.

Årsberetninger - Annual Reports

2018: Dansk, English
2017: Dansk, English
2016: Dansk, English
2015: Dansk, English
2014: Dansk, English
2013: DanskEnglish
2012: Dansk, English

Årsregnskaber - Annual Financial Statements

2018: Dansk, English
2017: Dansk, English
2016: Dansk, English
2015: Dansk, English
2014: Dansk, English
2013: Dansk, English
2012: DanskEnglish