Publikationer - CARE

Publikationer

CARE-rapport: Fleeing Climate Change (Executive Summary)

Få overblikket over rapporten: Læs sammendrag, udvalgte nøgletal og anbefalinger til verdens regeringer. (kun på engelsk)

CARE-rapport: Fleeing Climate Change (Full Report)

Læs hele rapporten ”Fleeing Climate Change: Impacts on migration and displacement” (kun på engelsk)

CASI – Civil Society Partnership

Marginaliserede etniske minoriteter i det nordlige Vietnam bliver i stand til selv at bestemme over og realisere deres egen udvikling på en lighedspræget og bæredygtig måde.

Hent rapport

The right climate for development: why the SDGs must act on climate change 

Klimaforandringer, udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling kan ikke håndteres som separate enheder. Klimaet er hastigt ved at blive den største trussel mod udryddelse af fattigdom. Det har en indvirkning på det generelle arbejde med udvikling. Derfor er det helt afgørende, at FNs udviklingsmål forholder sig til klimaet.

Hent rapport

Changing Business as Usual

En analyse af hvordan udviklingspolitik og -praksis påvirker Sahel-regionens modstandsdygtighed.

Hent rapport

The resilience champions

Læs hvordan kvinder hjælper med at opbygge modstandsdygtige lokalsamfund i Sahel i Vestafrika.

Hent rapport

Women’s fight for land

Jordrettigheder er blevet en vigtig del af den økonomiske udvikling blandt småbønder i verdens fattigste lande. Men det er en udfordring at ændre på det historiske system, hvor det ofte er den rige elite, der ejer de fattige bønders jord.

Hent rapport

Forests for all

1,6 milliarder menneskers liv afhænger af skoven, Når verdens skove hvert år skrumper, mister især de fattigste deres livsgrundlag. Inddrager vi dem, der bor i og omkring skovene, kan vi genoprette skoven og sikre deres overlevelse.

Hent rapport

While We Wait for Equal Trade

Ved at eksportere billig mælkepulver til fattige afrikanske lande handler EU ikke alene i strid med sin egen politik. EU er også med til at fastholde et land som eksempelvis Niger i kronisk fattigdom og tilbagevendende sultkatastrofer.

Hent rapport

Spekulation i fødevarer

18 millioner mennesker sulter i Sahel i Vestafrika. Ikke, fordi der mangler mad, men fordi maden er for dyr. Det skyldes blandt andet international spekulation i fødevarer, som er med til at sende fødevarepriserne på himmelflugt.

Hent rapport

One Planet One future

Jordens fremtid: Selvom klimaforandringerne hovedsageligt skyldes verdens rigeste lande, rammer de befolkningen i udviklingslandene hårdest. Op til 80 procent af konsekvenserne vil gå ud over verdens fattigste.

Hent rapport

Tackling the Limits to Adaptation

Rapporten adresserer de tab og ødelæggelser, der opstår på grund af klimaforandringer. Selvom klimaforandringer opstår langt oftere end tidligere, er mange regeringer dårligt rustet til at håndtere dem.

Hent rapport

Humanitarian Implications of Climate Changes

Menneskeskabte klimaforandringer intensiverer oversvømmelser og tørke. Specielt i de områder, hvor den menneskelige sårbarhed er stor.

Hent rapport

In Search of Shelter

Konsekvenserne ved de voksende klimaforandringer tvinger mange mennesker ud i at måtte flytte fra deres hjem. Især i de fattigste ulande og lande nær kysten er de et problem.

Hent rapport

Climate resilient livelihoods and risk reduction

Tørke, kraftige storme og haglbyger. Det er svært for fattige og sårbare familier at tilpasse sig de klimaændringer, de for alvor står overfor.

Hent rapport

 

Climate Change

En undersøgelse lavet af førende engelske økonomer viser, at vi ved at hjælpe lokalbefolkningen med at tilpasse sig de klimaforandringer, de dagligt må kæmpe imod, kan redde liv og give dem en vigtig økonomisk grobund.

Hent rapport

Aarsberetning 2015 - DK _WEB_forside_Side_01

Årsberetninger
Få et overblik over regnskabet og en introduktion til vores værdier, fokus, arbejdsområder og arbejdsmetoder. CAREs regnskaber gennemgår ekstern revision. Se her for et detaljeret regnskab.

2015: Dansk, Engelsk
2014: Dansk, Engelsk
2013: Dansk, Engelsk
2012: Dansk, Engelsk

CAREs arbejde

Få en introduktion til CARE Danmarks langsigtede udviklingsarbejde og fokusområder. Den beskriver, hvordan CARE Danmark arbejder med at styrke nogle af verdens mest udsatte mennesker – jo før, jo bedre.

DanskEngelsk

Støt CARE

Få en introduktion til CARE Danmarks langsigtede arbejde med at ruste fattige familier mod klimakatastrofer og hjælpe dem ud af fattigdom. Få samtidig et overblik over organisationens vigtigste fokusområder.

Hent folder

Strategi2014_web_forside_Page_1

CARE Danmarks strategi 2014

I 2014 vil CARE Danmark fortsætte arbejdet med at realisere sin Vision 2020. Denne strategi skal ses som et skridt i den retning, som CARE Danmark ønsker at udvikle sig i de kommende år.

Hent folder

Vision2020

Vision 2020

CARE arbejder for en verden af håb, tolerance og social retfærdighed, hvor fattigdom er overvundet, og mennesker lever i værdighed og sikkerhed. Vi vil være en global drivkraft i arbejdet med at stoppe fattigdom.

Dansk, Engelsk

Forside_strategy-2014-2017

CARE Danmarks programstrategi 2014-2017

Hent rapport

Result_2010-2013

CARE Danmarks resultat 2010-2013

Hent rapport